Viktig samarbeidspartner for MFK

Viktig samarbeidspartner for MFK

Skolt Holding inngikk i 2015 en avtale som skulle strekke seg over 10 år med Moss FK. Verdien av avtalen dobles for MFK i 2019 – 2021, noe som gjør at MFKs egenkapital blir betraktelig styrket i 2020.

-Verdien av å ha et fotballag byen kan være stolt av er stor. Vi er en lokal bedrift som drives og eies fra Mosseregionen, og vi hører hjemme i Moss, sier adm.dir. Karsten F. Hansen.

-Skolt Holding ønsker å bidra til at mossesamfunnet utvikler seg til å bli en enda større og mer attraktiv bo- og arbeidsregion, fortsetter Hansen.

I Skolt Holding-konsernet inngår blant annet Skolt Pukkverk, Skolt Miljøpark, Skolt Eiendom og Park & Anlegg. Konsernet har totalt 290 ansatte og omsetter for 1 milliard kroner i året. Skolt Holding-konsernet satser stort innenfor eiendoms- og næringsutvikling og har blant annet 293.000 m2 regulert næringseiendom i Moss. Disse næringseiendommene skal utvikles i tiden fremover og vil blant annet bringe mange nye arbeidsplasser til Mosseregionen.

Vi i Moss FK er svært takknemlig for denne avtalen, og det er uten tvil et stort skritt i riktig retning for å styrke klubbens økonomi.

 

Karsten F. Hansen, adm.dir. Skolt Holding AS

 

.

© 2018 Moss fotballklubb   - Web: karlsen-design