Valgkomitéens innstilling

Valgkomitéen innstiller også på gjenvalg av nåværende nestleder Siv Holder. Morten Westeheim og Royne Berget trer begge etter eget ønske ut av styret. Som nytt styremedlem foreslås Klaus Hansen. Runar Borgersen og Renate Isaksen er ikke på valg, og det nye styret vil dermed bestå av 5 representanter – i henhold til lovendringen som er foreslått for årsmøtet.


 

© 2018 Moss fotballklubb   - Web: karlsen-design