Valgkomitéens innstilling

Valgkomitéens innstilling

Valgkomitéen i Moss Fotballklubb har bestått av Børge Skogvoll (leder), Jørgen Magnussen (medlem), Gunnar Berg (medlem) og Harald Mathisen (varamedlem).
Komitéen foreslår følgende kandidater til nytt styre i klubben som skal velges på årsmøtet 31. august:

For en komplett oversikt over øvrige styrer og komitéer: Klikk her (oversikt i PDF-format)

© 2018 Moss fotballklubb   - Web: karlsen-design