Trenersituasjonen nærmer seg en avklaring

Av: Eystein Simonsen (eystein@arkiv.mossfk.no)

Styrelederen vil ikke si mer enn det som allerede er lekket ut til pressen, men bekrefter igjen at Vålerenga IFs assistenttrener Geir Bakke er en meget het kandidat til å overta i Moss FK. Rønningen skal gjennomføre samtaler med to andre kandidater før han gir sin innstilling sammen med Lilleng og Bakken. De to øvrige kandidatene er også i full jobb som trenere i våre to øverste divisjoner.

På spørsmål om det er kommet søkere til stillingene som daglig leder og spillerutvikler, forteller Rønningen at Moss FK har mottatt mange interessante søknader. For Moss FK vil det helt klart være positivt om klubben kan kombinere noen av stillingene med andre oppgaver i klubben.

– Er det da slik at f.eks. Erik Holtan både skal vokte mosseburet og være daglig leder, eller kanskje også spillerutvikler?

– Dette er ikke noe jeg kan være klar på nå, men vi vil helt klart se på synergier i forhold til en slik ansettelse. Vi vet at Holtan har andre ferdigheter enn å stå i mål. Er vi heldige, kan vi rekke å se en treneransettelse i sammenheng med ansettelse av daglig leder og spillerutvikler, røper Rønningen, uten å ville koble Holtan mot noen av de tre aktuelle trenerkandidatene eller de utlyste stillingene. Holtan har ikke signert noe med Moss FK, men klubben holder kontakten med ham løpende, i første rekke som kandidat som keeper for Moss FK.

– Holtan har spilt sammen med Geir Bakke. Et poeng?

– Vi skal gjennomføre samtalene før vi avgjør noe som helst, og vi har med tre sterke kandidater å gjøre. Først på onsdag kan jeg si mer om hvilket navn vi faller ned på.

– Tørum forsvant før avtalt tid, hva ble dere enig med Rosenborg om?

– Ikke annet enn det som allerede er kjent. Vi får en økonomisk kompensasjon, men like viktig er det at vi har gode relasjoner til storebror i nord, utdyper Rønningen, som tror Moss FK vil ha større utbytte av et samarbeid enn motsatt, naturlig nok.

mossfk.no følger opp trenersaken, og kommer med mer utfyllende artikler så fort vi vet mer.

    © 2018 Moss fotballklubb   - Web: karlsen-design