Siste nytt om klubbhuset

Siste nytt om klubbhuset

Pådrivere i Moss Fotballklubb har jobbet iherdig de siste månedene for å få på plass et nytt klubbhus på Melløs. Her er siste nytt i prosessen.

– Klubben har hatt en løpende dialog med Moss kommune etter at vi i vår sendte inn søknad om kommunal godkjennelse for å oppføre det nye klubbhuset ved siden av hovedtribunen på Melløs Stadion, forteller styreleder Klaus Hagerupsen Hansen.

Han forteller videre at de har god kontroll på prosessen, og at det er vanlig at slike søknadsprosesser tar tid.

– I denne dialogen har en del nødvendige avklaringer knyttet til søknaden blitt løpende håndtert – blant annet knyttet til nabovarsler og vann/avløp. Status per i dag er at vi skal ha besvart alle de avklaringspunktene vi har mottatt fra ulike etater i kommunen. Dialogen med kommunen har vært god, og vi vil komme med mer informasjon om status på søknadsprosessen så snart det er noe nytt å meddele, avslutter han.

Foto: Google/Terje Holm (Moss Avis)

© 2018 Moss fotballklubb   - Web: karlsen-design