ROP OM HJELP FRA MOSS FOTBALLKLUBB

Manglende resultater har ført til nedrykk til 2. divisjon, og vi sliter tungt økonomisk. Det nyvalgte styret ønsker å rette en beklagelse til klubbens medlemmer, våre samarbeidspartnere og byens befolkning for at vi har havnet i en slik situasjon. Dagens styre innser at det er svært vanskelig å rette opp gamle synder uten hjelp. Får vi den nødvendige hjelpen, må vi se framover og lære av tidligere feil.

Styret innser at MFK har et omdømmeproblem. Vi ønsker å bli en klubb hele Moss kan være stolt av. Heldigvis har klubben noen helt nødvendige partnere. Uten våre sponsorer, Moss kommune, medlemmer og supportere hadde virksomheten vært historie. Det nye styret har brukt mye tid på å få oversikt over situasjonen i klubben, og den har vært av en slik karakter at vi først nå føler oss sikre på at all gjeld er identifisert.

Styret har gjort følgende tiltak:

1. Handlingsplan økonomi

Det nye styret har saumfart regnskap for flere år tilbake, laget nye rutiner for økonomistyring og vi er i ferd med å etablere en ny økonomisk handlingsplan. Planen vil bli presentert Moss kommune og våre viktigste samarbeidspartnere i nær fremtid. Faktum er at Moss Fotballklubb ikke er økonomisk dårligere stilt nå enn ved sist årsmøte. Grunnen til det er at budsjettet har blitt fulgt slavisk og det har blitt gjort tiltak fortløpende etter årsmøtet, da vi har innsett hvilken retning dette bærer.

2. Gjeldsfrys

Styret har gjennomgått alle løpende avtaler og oppretter nå kontakt med alle kreditorer for å få til forutsigbare løsninger.

3. Bestillingsstopp

Styret har innført stopp / godkjennelse av alle bestillinger med umiddelbar virkning.

4. Øvrige kostnadsreduksjoner

Kontorsjef Frode Andresen har sagt opp sin stilling. Andresen og styret har hatt en konstruktiv dialog og begge parter har en felles forståelse om situasjonen i klubben. Moss Fotballklubb ønsker å takke Frode for fantastisk jobb og han vil fortsatt være med på frivillig basis, noe klubben setter veldig stor pris på.

Dette er ikke nok til å redde klubben, og for at MFK skal kunne fortsette er en langsiktig løsning den eneste løsningen. Styret ønsker å skjerme den sportslige satsningen så langt råd er. Vi mener å ha en av Norges beste trenere på plass og det jobbes godt på alle plan. Vi har et svært ungt lag som består av mange lokale spillere som vi mener kan utvikles på en god måte i årene som kommer.

Styret i Moss Fotballklubb har kommet til det punktet hvor vi må strekke armene i været, å innse at dette løser vi ikke alene. Vi trenger hjelp. Skal klubben komme seg videre så må dagens problemer løses. Klubben har en kortsiktig gjeld og trenger økonomisk hjelp for å overleve. Vi trenger frivillige som kan hjelpe til på Melløs. Styret ønsker å invitere alle som ønsker å bidra, og vi kan love at døren på Melløs er åpen for alle. Vi håper de som ønsker å bidra kan få som belønning å være med på å bygge opp et nytt Moss Fotballklubb med et inkluderende miljø og et godt verdigrunnlag. Vi ønsker også at det nye MFK tar med seg de stolte sportslige tradisjonene videre.

På vegne av Moss Fotballklubbs styre,

Geir Henæs
Styreleder


For ytterligere informasjon:

Styreleder Geir Henæs
958 25 861
henaes@online.no

© 2018 Moss fotballklubb   - Web: karlsen-design