– Rønningen orker fortsatt !

– Overskriften i gårsdagens Moss Avis er sterkt misvisende, både i forhold til realitetene og slik jeg ordla meg i den korte telefonsamtalen jeg hadde med avisens sportsredaktør, forteller Rønningen i et brev til klubbens ansatte og støttespillere.

– Av styrets ni medlemmer er seks på valg i februar. Jeg har et år igjen av inneværende periode. Jeg har hatt og har en tett og god dialog med valgkomiteen, og har altså sagt at jeg fortsetter (selvfølgelig) ut min periode – så fremt det ikke skulle dukke opp en kandidat til å gå rett inn i styrelederrollen, og som valgkomiteen ønsker seg. Skulle en slik situasjon oppstå, er jeg åpen for å diskutere det, lover styrelederen.

– At dette nå blir en sak skyldes vel at engasjerte enkeltpersoner eller ”fraksjoner” ønsker endring på toppen, NÅ, og melder det. Jeg har ikke noe problem med det, men forholder meg til de faktiske forhold. Jeg er ikke på valg og samarbeider meget godt med valgkomiteen (valgt av medlemmene på årsmøtet!) om hvordan det nye styret bør sammensettes, avslutter Hans Jørn Rønningen.

    © 2018 Moss fotballklubb   - Web: karlsen-design