Optimistisk årsmøte i Moss Fotballklubb

Av Knut Hovland

Årsmøtet i Moss Fotballklubb på Melløs torsdag kveld ble gjennomført på rekordtid, og det ble stilt få spørsmål ved både årsberetning og regnskap. Alt ble godkjent uten merknader.

Men etter alle problemene klubben har vært gjennom de siste årene, var det tydelig at de nærmere 50 frammøtte ser fram mot en sesong som blir mye mer positiv, både sportslig og økonomisk. Dirigent Per Lilleng hadde lite behov for å bruke møteklubben i løpet av den snaue timen møtet varte.

Styreleder Thomas Thorkildsen og resten av hovedstyret i MFK ser optimistisk på mulighetene framover, og skriver i sin årsberetning at «Moss Fotballklubb skal være en ambisiøs klubb som ønsker seg oppover i seriesystemet, men er klar over at det tar tid å bygge opp klubben fra det nivået vi er på i dag». Det blir konkludert med at målsettingen er å være med i toppen av 2. divisjon i 2014. Juniorlaget er tilbake i interkretsserien, forhåpentlig for å bli.

Det blir lagt opp til et nøkternt budsjett for kommende sesong, med en totalramme på rundt 6 millioner kroner. Overskuddet er stipulert til 260.000 kroner. Blir det sportslig suksess (som mange venter), er det god grunn til å regne med høyere billettinntekter enn det som er budsjettert, og det vil i tilfelle kunne gi et ytterligere pluss i regnskapet for 2014. Kontingenten er uendret, 600 kroner per år for voksne og 300 for ungdom, vernepliktige, uføre og pensjonister.

Det sittende styret ble gjenvalgt, med to endringer: Royne Berget (som tidligere har vært aktiv i Kråkevingen) kommer inn som fast styremedlem, mens Eyvind Brynildsen (kjent rallykjører) kommer inn som varamedlem i stedet for Knut Hovland. Sistnevnte er nå valgt som medlem av kontrollkomiteen i klubben.

Hovedstyret ser dermed slik ut: Thomas Thorkildsen (leder), Trond Andersen (nestleder), Heidi Bretun (leder, Yngres), Fredrik Scheinert (sportslig leder), Helle Enerhaugen, Vibekke Holme, Royne Berget og Eyvind Brynildsen (varamedlem).

I starten av årsmøtet ble klubbens fortjenestemedalje tildelt fem medlemmer: Tore Thorkildsen, Bjørn Erik Dalaasen, Lars Smith, Steinar Johnsen og Klaus Hansen. Alle ble takket for sin mangeårige og verdifulle innsats for klubben.


Det nye styret i MFK. Fra venstre Trond Andersen (nestleder), Heidi Bretun (leder, Yngres), Thomas Thorkildsen (leder),
Helle Enerhaugen, Vibekke Holme, Royne Berget og Fredrik Scheinert (sportslig leder).  (Foto: Truls Huth Andersen)


Nærmere 50 medlemmer var til stede på årsmøtet på Melløs stadion. (Foto: Truls Huth Andersen)

© 2018 Moss fotballklubb   - Web: karlsen-design