Nye Melløs avklares i mai/juni

Saksbehandler og teknisk sjef i Moss kommune, Jens Terkelsen fortalte bystyret i går at forprosjekteringen rundt MFKs forretningsidèer og en eventuell overtagelse av stadioen var i gang.

Terkelsen opplyste om at det er satt inn eksterne konsulenter til prosjekteringen. Det håpet han ville gi politikerne et bedre beslutningsgrunnlag med tanke på et eventuelt salg av Melløs stadion til MFK. Alle parter tar sikte på at forprosjekteringen er ferdig til 1. mai. NFFS krav til ny stadion er med i prosjekteringen. Hensynet til Moss IL er en annen faktor som spiller inn. Utgangspunktet er forretningsidèen til MFK. Målsetningen er at nærings- og boligarealer skal gi økonomisk evne til å dekke alle kostnader ved bygging og drift.

27. mai skal forslaget opp i kultur- og miljøutvalget. I bystyremøtet 18. juni er det tenkt at den endelige dommen kommer.

    © 2018 Moss fotballklubb   - Web: karlsen-design