Nye fjes på vei inn i MFK-styret

Leder Thomas Thorkildsen og styremedlemmene Siv Holder og Morten Westheim er ikke på valg i år. Royne Berget har sagt seg villig til å gå på en ny toårsperiode, mens Trond Andersen går over til å være varamedlem.

Heidi Bretun har bedt om avløsning etter å ha hatt rollen som leder av Yngres avdeling siden 2013. Det jobbes fortsatt med å avklare hvem som går inn i denne rollen etter Heidi.

Nye fjes på vei inn

Valgkomiteen foreslår at Renate Isaksen og Runar Borgersen kommer inn som nye medlemmer i styret i MFK.

Renate beskriver seg selv på følgende måte:

Jeg har vokst opp i Son, men bodd ca. 20 år i Moss. Til daglig jobber jeg som regnskapsfører. Sønnen og mannen min er aktive i Moss Fotballklubb, henholdsvis som spiller og trener for årgang 2003. Dette er selvsagt en stor motivator for meg til også å bidra i MFK. Det å bidra til at barn og unge har en felles arena å ha det moro på, samtidig som de får muligheten til å utvikle seg som fotballspillere gir meg mye. Vi skal sammen jobbe for at MFK fortsetter den gode og positive trenden, samt jobbe for å nå visjonen for 2020.

Runar oppsummerer sin bakgrunn slik:

Jeg er 43 år, gift og har 3 barn. Bor i Årvoldveien i Rygge, og jobber som daglig leder i Capricorn Nordisk as, Ski, hvor jeg også er hovedaksjonær. På fritiden går mye av tiden til trenervervet jeg har for G02 i Ekholt BK. Jeg har en C-lisens som trener, og har fulgt G02-kullet fra de startet med fotball i Øreåsen IL. Jeg var også sonetrener for sone Moss G02 i 2015.
Barna driver med fotball, håndball, turn og rønnhjul. Blir også mye transportvirksomhet på kveldstid. Gift med Carina Iselin som jobber som jordmor og er aktiv innen håndballen i HK Rygge (trener J10 og styremedlem i HK Rygge).


Valgkomiteens innstilling ser per i dag altså slik ut:

Thomas Thorkildsen (styrets leder – ikke på valg i 2016)
Siv Holder (ikke på valg i 2016)
Morten Westheim (ikke på valg i 2016)
Royne Berget (gjenvelges for 2016-17)
Renate Isaksen (ny, velges for 2016-17)
Runar Borgersen (ny, velges for 2016-17)

Varemedlemmer: 
Fredrik Scheinert (gjenvelges for 2016)
Trond Andersen (velges for 2016)

© 2018 Moss fotballklubb   - Web: karlsen-design