Ny mann på Melløs

– På årsmøtet i fjor ble det fortalt at vi trengte en deltidsansatt i administrasjonen. Dette fikk vi ikke til i 2013, men vi er nå glade for å ha kommet fram til en avtale med Truls Henning Andersen om en 40-prosentstillling, sier MFK-leder Thomas Thorkildsen.

Truls kjenner klubben godt og har tidligere vært ansatt i Moss FK som daglig leder for Yngres.

– Truls vil bli bindeleddet mot det frivillige og yngres, være kontaktperson mot krets og forbund og ta seg av det administrative rundt A-laget, uttaler Thorkildsen.


Truls vil ha kontortid tirsdag, onsdag og fredag fra kl. 13.00–18.00.

© 2018 Moss fotballklubb   - Web: karlsen-design