NFF: – Positiv utvikling i PostNord-ligaen

NFF: – Positiv utvikling i PostNord-ligaen

Norges Fotballforbud offentliggjorde i dag oversikten over den økonomiske statusen for klubbene i PostNord-ligaen (2. divisjon). Etter innføringen av klubblisens for herreklubbene på nivå tre i norsk fotball, har Norges Fotballforbund for første gang fått tilsendt klubbenes halvårsregnskaper.

Klubblisensansvarlig Rune Nordhaug uttaler følgende til fotball.no:
– Siden man innførte det finansielle oppfølgingssystemet (FOS) i de to øverste ligaene på herresiden i 2009 har man sett en positiv utvikling i økonomien hos disse klubbene, og det er den samme positive utviklingen man tror og håper man nå ser i PostNord-ligaen. Vi opplever samarbeidet med både klubbene og divisjonsforeningen som konstruktiv og bra. Jeg tror alle ser nytten av å ha fokus på økonomi og bærekraft.

Moss er blant klubbene som er pålagt å jobbe videre med sine handlingsplaner for å gjenopprette positiv egenkapital og for å komme seg opp fra rød sone i FOS. Fredrikstad er for øvrig gått fra gul til rød sone etter første halvår i 2018, og er dermed i likhet med Moss blitt pålagt å utarbeide en handlingsplan for å rette opp dette.

Fotballpresident Terje Svendsen uttaler følgende til fotball.no:
– Det er gledelig å se at halvparten av klubbene leverer positivt resultat første halvår, og så er det fortsatt en del klubber som må jobbe for å justere driften slik at kostnadsbasen ikke er høyere enn man evner å betjene. Ganske mange klubber har fortsatt negativ egenkapital, men man ser at klubbene jobber for å rette opp i dette. Rapporteringen etter første halvår kan gi oss grunn til å tro at klubbene i PostNord-ligaen har satt større fokus på økonomi. Det er enda litt tidlig å si, men det kan virke som om innføring av klubblisens på dette nivået var riktig.

Moss Fotballklubb jobber målrettet for å øke fokuset på økonomi og bærekraftig drift. Styret vil på medlemsmøtet mandag 19. november orientere nærmere om den økonomiske statusen i klubben og arbeidet som er gjort for å sikre at klubben oppfyller kravene til lisens i perioden 2018-2020.

Hele artikkelen på fotball.no er tilgjengelig her:
https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/2018/klubblisens—positiv-utvikling-i-postnord-ligaen/

© 2018 Moss fotballklubb   - Web: karlsen-design