Nå har Moss kommune åpnet kunstgressbanen på Melløs.

Moss FK har tett dialog med Moss kommune og Østfold Fotballkrets, og vi venter på retningslinjer på hvordan treningene kan gjennomføres. Vi jobber for å få til organisert trening rett etter påske. Mer informasjon om det kommer senere.

For å bruke banen til uorganiserte treninger det en forutsetning at det skjer innenfor regler for smittevern:

Det må sikres at deltakerne til enhver tid holder minst 2 meters avstand, og det ikke er mer enn 5 personer som deltar i en gruppe.

Aktivitet med fysisk nærkontakt er ikke tillatt.

Ved aktiviteter for barn og unge, skal det være en voksenperson til stede som kan sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter.

Det skal ikke brukes fellesgarderober/fellesdusjer.

Deltakerne skal ikke dele utstyr der det er nødvendig med håndkontakt med utstyret (f.eks. baller, kjegler, vester osv).

Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, f.eks. god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, klær og idrettsutstyr før og etter aktiviteten. 

Aktiviteten bør utøves på en forsiktig og skånsom måte for å unngå skader.

 

Det er veldig viktig at vi følger rådene fra folkehelseinstituttet.

 

Husk å ta vare på hverandre!

 

© 2018 Moss fotballklubb   - Web: karlsen-design