Moss FK reagerer på Follos klage

Av: Eystein Simonsen(eystein@arkiv.mossfk.no)

Daglig leder Ole J. Henæs reagerer på både rapporten fra Follo til NFF og selve domsavsigelsen.

– Vi mener saken har antatt proposjoner som vi ikke kjenner oss igjen i. Tilrop fra én enkelt person bør kunne håndteres på en annen måte enn det NFF legger opp til. Vi setter spørsmålstegn ved intensjonen i lovanvendelsen, samt hva Follo og NFF har ønsket å oppnå ved saken utover å straffe Moss FK. All lovanvendelse skal ha en hensikt utover å straffe, sier en indignert Henæs til mossfk.no, og fortsetter:
– Vi kan ikke se at dette er tilfelle her, og vi ber NFF besinne seg gjennom vår anke.

Nedenfor gjengir vi i sin helhet pressemeldingen Moss FK har sendt ut til mediene.

Pressemelding fra Moss Fotballklubb

Angående: Sanksjonssak mot Moss FK i forbindelse med rasistiske tilrop i kamp mot Follo

Moss Fotballklubb har mottatt forbundets avgjørelse etter behandling av Follo-saken. Follo Fotballs sterkt overdrevne beskrivelse av hendelsene under kamparrangementet med påfølgende pressedekning i både lokale og nasjonale medier, er selvsagt ødeleggende i forhold til våre omgivelser. Boten på kr. 5.000,- betraktes muligens som mild, men vil ikke hindre media fra å gjenta sin negative omtale av klubben.

Som det fremgår av NFFs innstilling til doms- og sanksjonsutvalget er det slått fast at rasismen i dette tilfellet dreier seg om EN tilskuers tilrop. Vi har formidlet til NFF at personen som kom med nevnte ytring ikke forsto omfanget av sitt tilrop, og han har uttrykt dyp anger og beklagelse til vår administrasjon.

Vi er helt enige med forbundet i null-toleranse i forhold til rasisme og rasistiske utsagn på og rundt fotballbanen. I domsavsigelse i saker som dette må NFF utvise et visst skjønn, da det er mulig at ikke alle tilskuere som er tilstede på fotballkamper i Norge forstår betydningen og omfanget av sine tilrop. Vi mener at det beste vi kan gjøre er å oppdra slike tilskuere innenfor fotballfamilien, og ikke avvise dem. Moss FK mener NFF skader både kampen mot rasisme og fotballens anseelse med sin avgjørelse.

Saken vil bli anket.

Spørsmål rettes til daglig leder Ole Henæs, 4641 9614.

    © 2018 Moss fotballklubb   - Web: karlsen-design