Moss FK fyller 108 år i dag!

De var kommet sammen for å diskutere mulighetene til å stifte en idrettsforening, og dette resulterte i et nytt møte den 28. august 1906. Dette ble holdt på det kontor kjøpmann Johan Evensen disponerte som forretningsfører for Moss Arbeideres Hjelpe og Sykekasse, som også holdt til i ”Kong Carl”.

Det hersket lenge tvil om hvem som var til stede på dette møtet og var med å stifte MIF, foreningen som senere ble MFK. Nå er imidlertid den første kassererprotokollen kommet til rette, og viser at foreningens stiftere er;

Josef Evensen – Hugo Erickson – Hartvig Svendsen – Georg Løchen – Ragnar Larssen – Adolf Andresen – Sigurd Svendsen Holm – Harald Evensen – Kristian Kjøniksen – Asmund Andersen – Sigurd Bech – Ole Eriksen – Christian Magnussen – Hans Jac. Hansen – Einar Hermansen – Bjarne Larsen – Christian Brevig – Carl Nilsen – Ernst Andresen – Julius Hansen og Johannes Wong.

Her kan du lese om historien fra de første 100 årene i den tradisjonsrike klubben vår:

© 2018 Moss fotballklubb   - Web: karlsen-design