Minneord over Tore Thorkildsen

Minneord over Tore Thorkildsen

Mandag for en uke siden mottok vi det uventede og svært triste budskapet om at Tore Thorkildsen var gått bort, 72 år gammel. For Moss Fotballklubb – og også for Moss by – er det en stor patriot som nå er borte.

MFK var virkelig laget i Tores hjerte. Så sant han hadde mulighet var han å finne på hovedtribunen på Melløs når A-laget spilte hjemmekamper. Som regel sammen med sin kjære Wenche, og alltid like engasjert når det gjaldt hva som ble prestert på banen.

Tore ble valgt til nestleder i MFKs styre i 2005, og hadde dette vervet fram til 2007. Etter dette var han i en årrekke også medlem av klubbens valgkomité, men det var som ekstern støttespiller han skulle gjøre sin viktigste innsats for klubben. I 2011 var han helt sentral da klubben unngikk å bli slått konkurs, og også i årene som fulgte bidro han og familieselskapet Granum en rekke ganger med betydelig økonomisk støtte til klubben. I ettertid er de flestes vurdering at MFK ikke ville eksistert i dag uten engasjementet og innsatsen til Tore og sønnen Thomas. Tore ble da også høyst fortjent utnevnt til merkemann i MFK.

For meg personlig føles det også naturlig å nevne at Tore var en svært god venn og støttespiller. Som nyutdannet ble jeg ansatt hos Multiconsult GEAS i Fredrikstad, og her ble Tore min første sjef. Selv om våre veier etter hvert skiltes i jobbsammenheng, beholdt vi kontakten i alle år, og det var Tore som etter hvert også fikk meg til å bli med i styret i MFK. Jeg kommer til å savne de utallige møtene våre på Rompuben og på Melløs, hvor små og av til store problemer ble diskutert – ikke minst om mossefotballens ve og vel.

Tankene går i dag til Wenche, Thomas og Helene, barnebarna og den øvrig familie. Moss Fotballklubb ønsker å uttrykke hvor takknemlige vi er for Tores innsats for klubben vår. Vi lyser fred over Tore Thorkildsens minne.

På vegne av styret i Moss Fotballklubb
Klaus Hagerupsen Hansen (leder)

© 2018 Moss fotballklubb   - Web: karlsen-design