MFK Gatelag!

MFK CARE er henrykte over å kunne fortelle at vi starter MFK Gatelag med første trening mandag 8.mai. Dette er et samarbeid med Fotballstiftelsen og Moss kommune. I tillegg til de ønsker vi å rette en stor takk til Sparebankstiftelsen Østfold Akershus, Select og Orkla som alle bidrar med uunnværlig støtte.

Les mer om MFK CARE og dets prosjekter her(Nederst i saken kan du se
videointervjuer med både de første spillerne og med de ulike samarbeidspartnerne som har gjort dette mulig.)


– Jeg vil takke klubben for initiativet, sier ordfører Tage Pettersen.

– Dette er et lavterskeltilbud som forhåpentligvis når igjennom til dem som vi ennå ikke har nådd fram til. Det er et godt tiltak for byen og jeg tror det vil løfte omdømmet til Moss Fotballklubb, sier Pettersen til Moss Avis.

Litt om Fotballstiftelsen og Gatelag
Fotballstiftelsen med dets Gatelag er et lavterskeltilbud for rusavhengige jenter og gutter på dagtid. Gatelagene gjennomfører trening 2-3 ganger i uken i tillegg til kamper og mat. Det jobbes med de utfordringer som spilleren har. Færre timer rus, bedre fysisk og psykisk helse.

Visjonen til Fotballstiftelsen er:
Et bedre liv med flere dager uten rus
– gjennom fotball, felleskap og glede

Verdiene til Fotballstiftelsen er:

Modig  –  Respekt  –  Fellesskap  –  Glede


– Det første laget startet i Fredrikstad i 2011. Fotballstiftelsen har så langt organisert 12 lag, og i dag 13 inkludert Moss FK – det er fantastisk flott, sier styreleder Marianne Smith Magelie.


(Se intervju med henne nederst i saken!)


(Saken fortsetter under bildet!)

MFK CARE og MFK Gatelag
Gjennom MFK CARE ønsker Moss FK å bidra med samfunnsnyttige tiltak for beboere i Moss kommune og omegn. Behovet for gode, positive tiltak, gjerne i et helseperspektiv, er stadig økende. Gatelaget er et velprøvd og innovativt tiltak, som fungerer utmerket mange steder i landet. Resultatet fra de andre lagene (12 stykker) som har drevet med dette er udelt positive. Begeistring, økt mestringsevne og mindre rus. Deltakerne kommer ut i jobb og ikke minst gir det en synergi til alle samarbeidspartnerne. Samhandling er et nøkkelbegrep i tiltaket.

Tiltaket er rettet mot rusmisbrukere, eller tidligere rusmisbrukere, i alle aldre og begge kjønn. Kanskje de har droppet ut av samfunnet og trenger et tilrettelagt opplegg for å kunne komme videre i livet. Fysisk aktivitet/fotball er et virkemiddel for å gi deltagerne mestringsfølelse, ha et sosialt tilbud med mat, det bygger opp kroppen. Dette kan bidra til å styrke identitetsopplevelsen og å bedre selvfølelsen.

Litt om MFK Gatelag og turnering i juni
Gatelaget trenger nå spillere som ønsker å komme til Melløs 2 ganger i uka for å ha det gøy sammen. Ønsker man å komme, men ikke å spille fotball er det åpning for det også.

(SE INTERVJU MED DE TO FØRSTE SPILLERNE NEDERST I SAKEN!)

Vi tilbyr:

– 2 treninger i uka, inklusiv kamper
– Sosiale samlinger, som f.eks julesamlinger, sommerfest, aktivitetskvelder, m.m.
– Deltagelse i nasjonale turneringerTilbud om å være tilskuer eller jobbe på A-lagskamper
– Delta i regionalt seriespill og delta i sponsor-cuper

Opplegget på treninger vil bli som følger:

10:00 – Oppmøte i garderoben hvor utstyr ligger klart til hver spiller
10:30 – Frokost
11:30 – Gjøre klart til trening
12:00 – Trening
13:30 – Lunch
14:00 – Sees neste trening

Morten Giæver og André Kraft Tveter er trenere for laget.
I starten vil det være treninger på mandager og fredager, men vi ønsker å utvide til onsdager i tillegg etterhvert.
I juni er det turneringi Fredrikstad! Der ønsker vi veldig sterkt å være med.
Kjenner du noen som ønsker å være med, eller ønsker du selv å være med, kom innom Melløs eller kontakt oss: mg@arkiv.mossfk.no eller kb@arkiv.mossfk.no.
Gatelaget er selvfølgelig for alle kjønn.

Samarbeidspartnerne
MFK Care setter utrolig stor pris på samarbeidspartnerne som er med på å gjøre dette herlige prosjektet mulig. Sparebankstiftelsen Østfold Akershus hjelper oss å starte det hele opp. Select hjelper oss med utstyr. Orkla hjelper oss med mat sånn at spillerne får i seg godt med næring både før og etter trening.
(Se intervjuer nederst i saken!)

Tiltaket MFK Gatelag eies av Moss FK, gjennom MFK CARE og samarbeid med Moss kommune, Fotballstiftelsen, Sparebankstiftelsen Østfold Akershus, Select og Orkla.

Videointervjuer:

“Vi vil gjøre alt vi kan for at dere skal kunne tilby dette til veldig mange i mosseregionen”
– Marianne Smith Magelie, Styreleder i Fotballstiftelsen

“Har som mål å inkludere personer som kanskje ellers faller utenom”
– Just Erik Næss, Sparebankstiftelsen Østfold Akershus

“Kanskje det viktigste med mat er det sosiale”
– Nina Aas, sponsorsjef Orkla

“Spillerne skal bli fornøyde med utstyret”
– Steinar Felde, daglig leder Select Sport

“Setter veldig stor pris på det Moss Fotballklubb setter i gang her”
– Lars, Spiller for MFK Gatelag

“Gleder meg til å slå Odd og Fredrikstad!”
– André, Spiller for MFK Gatelag

© 2018 Moss fotballklubb   - Web: karlsen-design