Må gå til permitteringer
Koronapandemien får alvorlige følger også for Moss Fotballklubb

Må gå til permitteringer

Det hersker for øyeblikket en unntakstilstand i fotballbransjen i likhet med samfunnet for øvrig som følge av koronaviruset. Dette får dessverre konsekvenser også for Moss Fotballklubb.

Har fulgt utviklingen nøye

Styret i Moss Fotballklubb har diskutert denne situasjonen fortløpende – senest på to ekstraordinære telefonmøter denne uken. Med den store usikkerhet som hersker om når det igjen blir tillatt å drive idrettsaktiviteter har styret følgende konklusjon: Klubbens inntekter framover er meget usikre, både når det gjelder arrangementer, sponsorer og medlemmer.

Styret har ønsket å se hva andre idrettsklubber i Norge foretar seg, og vi har registrert at stadig flere har gått til permitteringer. De siste dagene har det også foregått forhandlinger mellom spillerforeningen NISO, Norsk Toppfotball, Toppfotball Kvinner, Divisjonsforeningen og Norges Fotballforbund. De kom i går med følgende felles uttalelse

“Partene er enige om at det foreligger permitteringsgrunnlag med bakgrunn i Helsedirektoratets vedtak om forbud mot/stengning av blant annet idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs frem til 26. mars med mulighet for forlengelse. Enighet omkring permitteringsgrunnlag er direkte knyttet opp mot Helsedirektoratets vedtak som forhindrer arbeidsgiver å sysselsette sine ansatte spillere på en hensiktsmessig måte. Dette må følgelig vurderes fortløpende.”

Permitteringer eneste utvei

Klubben har begrensede muligheter til å redusere kostnader utover permitteringer av ansatte. Styrets leder ble derfor gitt fullmakt til å gjennomføre et drøftelsesmøte med representanter for spillere, trenere og administrasjon tidligere i dag. Representantene for de ansatte uttrykte i dette møtet forståelse for at styret går inn for permitteringer med bakgrunn i den ekstraordinære situasjonen vi og resten av verden står oppe i akkurat nå.

I ettermiddag er det derfor sendt permitteringsvarsler til alle ansatte i klubben. Samtlige permitteres 100%, med unntak av daglig leder og markedsansvarlig. De to sistnevnte beholdes på 20% inntil videre for å holde klubben i drift på et minimumsnivå.

Vårt fokus nå er å bistå de som nå permitteres med informasjon og veiledning. Vi håper at permitteringene snart kan trekkes tilbake, men innser at dette er helt avhengig av hva som skjer i Norge og verden for øvrig framover.

Vi oppfordrer alle som er glad i Moss Fotballklubb til å ta godt vare på hverandre framover!

© 2018 Moss fotballklubb   - Web: karlsen-design