– Må følge utviklingen innen fotballen

Av: Eystein Simonsen(eystein@arkiv.mossfk.no)

– Dette representerer egentlig det første konkrete tiltaket i den nye strategien, sier styremedlem Klaus Hansen til mossfk.no i dag. Vi tror det er viktig å gjøre nødvendige grep for å skape et mer interessant produkt for våre sponsorer – og dermed også bedre økonomi i klubben.

Daglig leder Ole J. Henæs følger opp:

– Vi følger opp vår egen strategi, og vil ansette en person som skal håndtere både vår kommunikasjon med omverdenen og samarbeidet med sponsorene, forteller Henæs etter at mosseledelsen har lagt ut en rykende fersk stillingsannonse.

– Det er områder i klubben vi ser vi ikke er godt nok dekket på for at vi skal kunne følge den rivende utviklingen innen fotballen, mener Henæs.

Foreløpig har han ikke en bestemt profil i tankene når vi spør om ønsket søkermasse, men er tydelig på at klubben må ha rett person på rett plass:
– Det gjelder for oss å være mest mulig synlig, og vi ser derfor etter en person som skal sørge for at vi er synlige på de rette stedene med de rette folkene.

Annonsen er lagt ut på mossfk.no:
[Klikk her]

og vil også dukke opp i andre medier i Østfold innen kort tid.

    © 2018 Moss fotballklubb   - Web: karlsen-design