KreditorvarselI dette brevet informeres om klubbens vanskelige økonomiske situasjon, og klubben ber om at all gjeld som klubben har pådratt seg frem til nå fryses frem til den pågående emisjonsprosessen er fullført.

Det vil være et naturlig ønske fra nye investorer at friske penger i så stor grad som mulig brukes til driften fremover, og ikke til gammel gjeld. For at emisjonen skal bli så vellykket som mulig tilrettelegges det derfor for en akkord, det vil si at deler av gjelden klubben allerede har pådratt seg ettergis.


I dagens utfordrende situasjon for Moss FK, ønsker klubben med dette å ta ytterligere ansvar for legge til rette for klubbens fremtid. Kreditorvarselet innebærer at vi tar våre kreditorer på største alvor, herunder å vise full åpenhet om situasjonen samt fremlegge forslag til løsninger.


 

© 2018 Moss fotballklubb   - Web: karlsen-design