Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte

 

Ordinært årsmøte i Moss Fotballklubb avholdes torsdag 3. september kl 19:00 på Melløs Stadion (lokalene i 3 etg.)

Årsmøtet er som tidligere kommunisert blitt utsatt fra 30. mars med utgangspunkt i de retningslinjer som ble gitt av Norges Idrettsforbund i forbindelse med koronavirus-pandemien.

 

Dagsorden

  1. Åpning
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Valg av dirigent, referent og 2 desisorer
  4. Årsberetning og regnskap 2019, samt
    beretninger fra revisor og kontrollkomite
  5. Innkomne forslag
  6. Fastsettelse av kontingent
  7. Budsjett 2020
  8. Valg

Eventuelle forslag må være styret i hende innen 20. august 2020. Disse kan sendes styrets leder på e-post klaus@arkiv.mossfk.no

Årsberetning 2019 legges ut på klubbens hjemmeside 20. august

For å ha stemmerett på årsmøtet må man være fylt 15 år og hatt gyldig medlemskap i minst én måned.

Styret

© 2018 Moss fotballklubb   - Web: karlsen-design