Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte

 

Årsmøtet avholdes mandag 30. mars kl 1900

på Melløs i 3 etg.

 

Dagsorden

  1. Åpning
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Valg av dirigent, referent og 2 desisorer
  4. Årsberetning og Regnskap 2019
    beretninger fra revisor og kontrollkomite
  5. Innkomne forslag
  6. Fastsettelse av kontingent
  7. Budsjett 2020
  8. Valg

Eventuelle forslag må være styret i hende innen 16. mars 2020

Årsberetning 2019 legges ut på hjemmesiden 23. mars 2020

Innkomne saker sendes styrets leder på e-post klaus@arkiv.mossfk.no

 

For å ha stemmerett på årsmøtet må man være fylt 15 år og hatt
gyldig medlemskap i minst én måned.

Styret

© 2018 Moss fotballklubb   - Web: karlsen-design