Fortsatt fullt fokus på Yngres Avdeling i Moss FK

Moss Fotballklubb består som kjent av mer enn A-laget, selv om elitesatsingen ofte får mest oppmerksomhet, men det er bredden av alle lagene som utgjør størstedelen av klubben vår. Derfor er det viktig å understreke at satsingen på bredde på ingen måte vil bli mindre med færre årsverk i administrasjonen.

Som nevnt tidligere i uken så slutter Frode Andresen som daglig leder i Moss Fotballklubb og går over i en ny rolle i administrasjonen. For mange har Truls Andersen vært kontaktpersonen i forbindelse med Yngres Avdeling og det vil han fortsatt være, da i samarbeid med Frode Andresen med flere. Da diskusjonen rundt nedbemanning i administrasjonen startet, så var Truls Andersen så forutseende at han selv begynte å lete etter annet arbeid, bl.a. med hjelp fra klubbens samarbeidspartnere. Da dette løste seg, innså alle parter at den beste løsningen var å la Andersen gå videre til en ny jobb, samtidig som han kunne fortsette som en frivillig kapasitet i klubben.

På denne måten kunne klubben spare inn ett årsverk, samtidig som man kunne få med seg Truls Andersen videre som en ressurs i bl.a. arbeidet rundt Yngres Avdeling.

Med Frode Andresen og alle de frivillige kreftene som nå omgir klubben, så vil Yngres Avdeling leve videre på samme måte som tidligere og med valg av et nytt styre i Yngres Avdeling førstkommende mandag, så er det også et håp om å videreutvikle avdelingen ytterligere.

Valgkomiteens innstilling til nytt styre i Yngres Avdeling er for øvrig:

Styret for ynges avdeling

Leder:

 Anders Hansen

  Se “Hovedstyret”

Nestleder:

 Morgan Heia

  Ikke på valg 2011

Styremedlemmer:  

 Jorid Iren Lund

  Gjenvalg 2011

 

 Trond Andersen

  Ny Velges for 2011

   Lars Norsted   Ny Velges for 2011

 

 Helle Enerhaugen

  Gjenvalg 2011

Valget gjennomføres på klubbens årsmøte mandag den 28. februar, kl 19.00 på Melløs Stadion.

© 2018 Moss fotballklubb   - Web: karlsen-design