Evensen ny leder

Knut Evensen ble på dagens generalforsamling valgt til ny leder av Moss Fotballklubb for de to neste årene. Per A. Bakke takket for seg etter seks år som leder av klubben, og han ønsket det nye styret lykke til med jobben og oppgavene som venter dem.

Det nye styret i Moss fotballklubb er som følger:

Leder – Knut Evensen (ny)
Nestleder – Magnar Nilsen (ikke på valg)
Leder yngres – Evy Viken (ikke på valg)
Styremedlemmer
– Morten Westheim (gjenvalg)
– Anders Fægri (ny)
– Vegard Kristiansen (ikke på valg)
– Geir Henæs (ny)

Varamedlemmer:
– Gunnar Listerud
– Lars Erik Eriksen

    © 2018 Moss fotballklubb   - Web: karlsen-design