Endret rolle for Knut Evensen
Knut Evensen (Foto: Dagsavisen)

Endret rolle for Knut Evensen

Knut Evensen har nylig gått inn i en rolle i den nasjonale ledergruppa i revisjons- og rådgivningsselskapet BDO. En konsekvens av dette er at han ikke lenger kan inneha offisielle styreverv – som for eksempel nestlederrollen i Moss Fotballklubb. Dette meddelte han til styret i MFK før jul, men han gjorde det samtidig klart at han fortsatt ønsker å bidra innenfor det samme fokusområdet som han har hatt fram til nå.

Klaus Hansen, styreleder i MFK, uttaler følgende i forbindelse med dette:

– Knut har ledet det vi har kalt “ressursgruppa”, som har hatt fokus på å finne nye inntektsmuligheter og samarbeidspartnere for fotballklubben. Jeg er svært glad for at Knut ønsker å bidra like mye i denne rollen også framover, selv om han ikke innehar et formelt verv i styret lenger. Jeg ser ingen dramatikk i det som nå har inntruffet; med sin lange erfaring og store kontaktnett både i næringslivet og i fotball-Norge vil Knut fortsette å være en viktig ressurs for klubben også i tiden framover.

© 2018 Moss fotballklubb   - Web: karlsen-design