KICK OFF 2008

Tekst/arkivfoto: Alvin Holm (alvin@arkiv.mossfk.no)

MFKs styre og komitéer 2008

Tekst: Alvin Holm (alvin@arkiv.mossfk.no) Valgkomiteens innstilling til valg av styre og tillitsmenn i Moss Fotballklubb for 2008. MFK-styret-2008 Leder:Hans Jørn…

– Registrerer stor optimisme

Av: Eystein SimonsenFoto: Alvin Holm Tror på oppsvingMøtet bar naturlig nok preg av budsjettinnstillingen for 2008, der inntektssiden fikk størst…

Årsmøte i kveld kl 19:00

Styret uttalte følgende ifm. at årsberetningen og forslaget til budsjett for 2008 ble offentliggjort: I henhold til klubbens vedtekter legger…

Melløs Arena!

Tekst/arkivfoto: Alvin Holm (alvin@arkiv.mossfk.no) Rønningen sier ellers at klubben er i jevnlige møter med Moss Kommunale Eiendomsselskap og håper at…

MFKs årsberetning for 2007

I henhold til klubbens vedtekter legger vi i dag, en uke før årsmøtet, fram klubbens årsberetning for 2007. Vedlagt er…

© 2018 Moss fotballklubb   - Web: karlsen-design