Ber om avløsning

Under gjengir vi begrunnelsen Solvang i dag har formidlet til styret og administrasjonen i Moss FK:
 


19. november 2010


Fratredelse

Jeg trekker meg herved fra mitt verv som styreleder i Moss FK med øyeklikkelig virkning.
Bakgrunnen for dette er at min privatsituasjon har endret seg og ikke gir noe rom eller tid til å jobbe med frivillig arbeid.

Moss FK går inn i en spennende tid med ny hovedtrener og alle muligheter til å skape noe bra på Melløs. Jeg håper av hele mitt hjerte at klubben vil lykkes med alle sine planer fremover.

Avslutningsvis vil jeg bare takke alle som har stått sterkt i stormen sammen med meg og som har vært med på til å gjøre dette til en opplevelse for livet.

Med vennlig hilsen
Jan Andre Solvang


Solvang har diskutert en mulig fratredelse med både valgkomitéen og lovkomitéen i klubben, og konsekvensen av dagens beslutning er at styret i Moss FK i neste uke vil tre sammen for å konstituere nestleder Geir Henæs til fungerende leder fram til ordinær generalforsamling i februar 2011.

© 2018 Moss fotballklubb   - Web: karlsen-design