Avgjørende møte om “Nye Melløs Stadion”

Av: Eystein Simonsen (eystein@arkiv.mossfk.no)

Moss FK har klare forventninger til de helt nødvendige fasilitetene og hva klubben sitter igjen med med hensyn til investeringer i disse og eventuelle leilighetskomplekser, forteller Rønningen.

Fristen for å bli enige er satt til 1. september. Så får vi avvente resultatet av forhandlingsmøtet partene i mellom…

mossfk.no vil følge opp saken.

    © 2018 Moss fotballklubb   - Web: karlsen-design