Årsmøtet flyttes til mandag 31. august

Årsmøtet flyttes til mandag 31. august

Av praktiske hensyn flyttes det ordinært årsmøte i Moss Fotballklubb til mandag 31. august kl 19:00 på Melløs Stadion (lokalene i 3 etg.)
Opprinnelig var det kalt inn til årsmøte 3. september, men det er altså nå endret.

Dagsorden

  1. Åpning
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Valg av dirigent, referent og 2 desisorer
  4. Årsberetning og regnskap 2019, samt
    beretninger fra revisor og kontrollkomite
  5. Innkomne forslag
  6. Fastsettelse av kontingent
  7. Budsjett 2020
  8. Valg

Eventuelle forslag må være styret i hende innen 17. august 2020. Disse kan sendes styrets leder på e-post klaus@arkiv.mossfk.no

Årsberetning 2019 vil bli lagt ut i digital form på klubbens hjemmeside og i papirform til de fremmøtte på selve årsmøtet.

For å ha stemmerett på årsmøtet må man være fylt 15 år og hatt gyldig medlemskap i minst én måned.

Styret

© 2018 Moss fotballklubb   - Web: karlsen-design