Årsmøte mandag kl 19:00

Dagsorden:

1. Åpning.
2. Valg av dessisorer, dirigent og sekretær.
3. Årsberetninger.
4. Regnskap 01.01.10 – 31.12.10 med revisor/kontroll-komiteens beretninger.
5. Innkomne forslag.
6. Fastsettelse av kontigent.
7. Budsjett.
8. Valg.
9. Ansette revisor.


Årsberetningen (i PDF-format) kan lastes ned ved å klikke på lenken under:
MFK årsberetning 2010

Valgkomitéens innstilling til valgene av nytt styre og tillitsmenn i Moss Fotballklubb for 2011:
https://arkiv.mossfk.no/cat/1.aspx/5066

© 2018 Moss fotballklubb   - Web: karlsen-design