Årsmøte i Moss Fotballklubb 31.08.2020

Årsmøte i Moss Fotballklubb 31.08.2020

Det ordinære årsmøtet mandag 31. august avholdes digitalt grunnet den nåværende Covid19-situasjonen

Dagsorden for årsmøtet

1.  Åpning
2.  Godkjenning av innkalling
3.  Valg av dirigent, referent og 2 desisorer
4.  Årsberetning og regnskap 2019, samt beretninger fra revisor og kontrollkomite
5.  Innkomne forslag
6.  Fastsettelse av kontingent
7.  Budsjett 2020
8.  Valg

Lenker til nedlastbare dokumenter:

* Årsberetning for året 2019

Uavhengig revisors beretning

Kontrollkomiteens beretning

* Forslag til valg av styrer og utvalg

© 2018 Moss fotballklubb   - Web: karlsen-design