Ansatt som administrasjonsansvarlig i MFK

Ansatt som administrasjonsansvarlig i MFK

Stian Mathiesen har blitt ansatt i en 30 prosent stilling i Moss Fotballklubb. Har blir en sentral mann på økonomi i tiden fremover.

Mathiesen har lang erfaring som økonomileder. I tillegg er han genuint idrettsinteressert og har klare tanker om hva som skal til for å skape god struktur i en fotballklubb hvor kommersielt arbeid går hånd i hånd med betydelig dugnadsinnsats.

– Som påtroppende styreleder er jeg svært glad for at vi nå har fått Stian på plass. I en årrekke har økonomirapportering og likviditetsoppfølging vært noe som styret har måttet håndtere, og dette har til tider vært krevende å løse gjennom det som tross alt er dugnadsarbeid, sier Klaus Hagerupsen Hansen.

– Vi har også i flere år vurdert å starte opp arbeidet med å bli en såkalt «Kvalitetsklubb». Dette er et konsept etablert av Norges Fotballforbund, og som gir klubbene god tilgang til både malverk og erfaring. Med Stian på plass ønsker vi å starte prosessen med å få på plass de rutinene og tiltakene som skal til for å bygge kvalitet på både kort og lengre sikt, fortsetter Hansen.

I første omgang engasjeres Mathiesen i en 30 prosent stilling.

– Dette gjøres gjennom en konsulentavtale, og vi vil fortløpende vurdere behovet for å skalere denne opp, avrunder Hansen.

Gleder seg til arbeidet

Klubbens nye mann på økonomi er allerede godt i gang med arbeidet på Melløs og ser fram til de kommende månedene i sin nye jobb.

– Dette blir veldig spennende. Jeg mener det er et stort potensial i klubben og gleder meg til oppgavene som venter, sier Mathiesen i en kommentar til mossfk.no.

Vi ønsker Stian Mathiesen velkommen til Moss Fotballklubb!

© 2018 Moss fotballklubb   - Web: karlsen-design